НАЙБІЛЬШЕ В ЄВРОПІ ПОГОЛІВ'Я КУРЕЙ НЕСУЧОК

НАЙБІЛЬШЕ В ЄВРОПІ ПОГОЛІВ'Я КУРЕЙ НЕСУЧОК

Корпоративне управління

Компанію AVANGARDCO IPL було засновано на Кіпрі. Оскільки акції AVANGARDCO IPL не котируються на Кіпрській Фондовій біржі, Компанія не зобов'язана суворо дотримуватися режиму корпоративного управління Кіпру.

Акції AVANGARDCO IPL торгуються на Лондонській фондовій біржі в формі ГДР, але, оскільки акції Компанії не мають преміального лістингу, і, як компанія, зареєстрована на Кіпрі, AVANGARDCO IPL не підпадає під дію Об'єднаного кодексу корпоративного управління Великобританії, що розробила Рада з фінансової звітності Великобританії.

За відсутності будь-яких обов'язкових вимог, AVANGARDCO IPL знаходиться в процесі створення власної системи корпоративного управління, заснованої на міжнародних рекомендаціях.

Рада директорів Компанії складається з трьох виконавчих директорів і одного незалежного невиконавчого директора. Компанія вважає, що це є достатній баланс при прийнятті рішень в Раді директорів. Крім того, ця структура відповідає рекомендаціям Кодексу корпоративного управління Великобританії про те, що функції голови Ради директорів і генерального директора повинні бути розділені.

Комітети з аудиту, призначень та винагород

Директора несуть відповідальність за формулювання, перегляд та затвердження стратегій, бюджетів, питань пов'язаних із капіталовкладеннями і призначенням керівництва Компанії та її дочірніх підприємств. Директора планують створити комітети з аудиту, призначень та винагород, як описано нижче, а також можуть формувати інші комітети для забезпечення ефективного управління в міру необхідності.

Комітет з аудиту повинен складатися не менш ніж з трьох директорів, як мінімум один з яких повинен бути незалежним членом Ради директорів. Обов'язки комітету з аудиту включають, серед іншого, розгляд фінансової звітності Компанії, її облікової політики, системи внутрішнього контролю і контроль відносин із зовнішніми аудиторами.

Комітет з призначень повинен складатися не менш ніж з трьох директорів, два з яких будуть незалежними членами Ради директорів. Обов'язки комітету з призначень включають, серед іншого, перегляд складу Ради директорів Компанії і надання рекомендацій Раді директорів щодо будь-яких змін.

Комітет з винагород повинен складатися не менш ніж з трьох директорів, два з яких будуть незалежними членами Ради директорів. Обов'язки комітету з винагород включають, серед іншого, визначення політики Компанії з винагород; проте, ні директор ні менеджер не можуть голосувати щодо питань їхньої власної винагороди.

Рішення кожного зі згаданих комітетів приймаються більшістю голосів і в разі рівної кількості голосів у голови комітету є вирішальний голос.